وی افزود: میزان صادرات در ۳ماهه نخست سال‌۱۴۰۲ به میزان ۵۲‌هزار و ۲۸۲‌تن و به ارزش ۹۳.۱میلیون دلار بوده که در سال‌۱۴۰۳ به رقم ۷۳‌هزار و ۳۶۹‌تن و ارزش ۱۲۱.۴میلیون دلار رسیده‌است. وی درباره میزان صادرات خاویار تصریح کرد: در ۳ ماهه ابتدایی سال‌جاری مقدار ۱۳۵۳ کیلوگرم خاویار و به ارزش ۷۲۱‌هزار دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال‌۱۴۰۲ از نظر وزنی ۸۲‌درصد و از لحاظ ارزشی ۴۱‌درصد رشد داشته‌است.

مختاری از رشد بیش از ۶۵‌درصدی صادرات خوراک آبزیان خبر داد و گفت: میزان صادرات خوراک آبزیان در سال‌جاری ۲۳‌هزار و ۷۲۴‌تن و به ارزش ۲۰.۲میلیون دلار بوده که از لحاظ وزنی و ارزشی بیش از ۶۵‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد داشته‌است. وی صادرات انواع کپور ماهیان در ۳‌ماهه ابتدایی سال‌۱۴۰۲ را معادل ۷‌هزار و ۵۶۳‌تن و به ارزش ۸.۸‌میلیون دلار برشمرد و افزود: صادرات این آبزی تا پایان خرداد سال‌۱۴۰۳ به میزان ۸‌هزار و ۶۸۳‌تن رسیده که دارای ارزشی معادل ۱۲.۱میلیون دلار است. مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، بازار و توسعه آبزیان ادامه‌داد: صادرات ماهی قزل‌‌‌‌‌‌آلا از ۲‌هزار و ۴۳۱‌تن در ۳ ماهه اول ۱۴۰۲ که دارای ارزشی معادل ۶.۹میلیون دلار بود به ۳‌هزار و ۹۴‌تن و به ارزش ۶.۶میلیون دلار در سه‌ماهه ابتدای امسال رسیده‌است. مختاری، صادرات انواع ماهیان دریایی را در ۳ ماهه اول سال‌گذشته ۱۸‌هزار و ۳۰۱‌تن و به ارزش ۳۰.۶میلیون دلار برشمرد و ادامه‌داد: با رشد بسیار مناسب، میزان صادرات انواع ماهیان دریایی در سال‌جاری به ۲۹‌هزار و ۵۸۲‌تن و به ارزش ۵۳.۳میلیون دلار رسیده‌است.

وی در ادامه تصریح کرد: واردات انواع مواد اولیه و نهاده‌‌‌‌‌‌های آبزی‌‌‌‌‌‌پروری در ۳ماهه نخست سال‌جاری ۱۳‌هزار و ۹۷۲‌تن و به ارزش ۳۷.۹میلیون دلار برآورد شده‌است که تون‌‌‌‌‌‌ماهیان به‌عنوان اصلی‌ترین ماده‌اولیه کارخانه‌‌‌‌‌‌های کنسروسازی بیش از ۹۷‌درصد اقلام شیلاتی وارداتی به کشور را تشکیل می‌دهند.