شاکری تصریح‌‌‌‌‌کرد: در مذاکرات بخش‌خصوصی و دولت با فعالان اقتصادی و مقام‌‌‌‌‌های امارات‌متحده عربی، راه‌‌‌‌‌های همکاری زیادی دیده می‌شود و می‌توان با ایجاد شرایط مناسب و قابل‌اطمینان برای سرمایه‌گذاری، در زمینه اقتصادی به‌دستاوردهای خوبی بین دو کشور دست‌یافت.  او با اشاره به حجم تجارت ۴۰‌میلیارد دلاری دو کشور در سال‌های گذشته، تاکید کرد: با اقدامات انجام‌شده بار دیگر می‌توان به این میزان از حجم تجارت دست‌یافت که در این راستا امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌های اقتصادی و تجاری می‌تواند بر توسعه‌تجارت موثر باشد.  رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات گفت: اگر بتوانیم توافق‌هایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی میان دو کشور به امضا برسانیم، مسیر سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات هموار می‌شود که توافق تجارت آزاد، معافیت مالیاتی و تهاتر از جمله مواردی است که منافع دو کشور را تامین می‌کند.  شاکری تاکید کرد: ایران و امارات با توجه به تمایلات فرهنگی مشترک شرایط خوبی را برای توسعه روابط تجاری و مبادلات اقتصادی دارند و بخش‌خصوصی دو کشور نیز می‌توانند در این مسیر راهگشا باشند، همچنانکه در دهه‌های گذشته همکاری خوبی با یکدیگر داشتند.