رتبه ۳ ایران در تولید ۴ محصول

ایران در تولید چهار محصول خرما، عسل، پسته و گردو سوم جهان است. میزان تولید سالانه خرمای ایران ۲۸/ ۱میلیون تن اعلام شده است که بر این اساس، ایران پس از مصر و عربستان به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ این محصول در جهان شناخته شده است. تولید عسل در ایران ۸۰ هزار تن در سال است که پس از چین و ترکیه بالاترین میزان تولید عسل در یک کشور محسوب می‌‌شود. تولید عسل چین بالغ بر ۴۵۸هزار تن در سال اعلام شده است. فائو میزان تولید پسته ایران را در سال۲۰۲۰ بالغ بر ۱۹۰ هزار تن اعلام کرده و ایران را در جایگاه سوم پس از آمریکا و ترکیه قرار داده است. ایران به‌طور سنتی در رتبه اول یا دوم تولید پسته جهان قرار داشته است؛ اما به‌دلیل خشکسالی در سال۲۰۲۰ با کاهش شدید تولید مواجه شد. میزان تولید پسته آمریکا در این سال۴۷۴ هزار تن بوده است. ایران در تولید گردو نیز با تولید ۳۵۶هزار تن رتبه سوم جهان را داشته است. چین با تولید ۱/ ۱ میلیون تن گردو در رتبه اول و آمریکا در رتبه دوم قرار گرفته است.

رتبه ۴ ایران در تولید بادام و هندوانه

رتبه چهارم جهان در تولید بادام و هندوانه نیز به ایران اختصاص دارد. میزان تولید بادام ایران ۱۶۴ هزار تن در سال گزارش شده است. آمریکا با تولید ۳۷/ ۲میلیون تن بادام در رتبه نخست و اسپانیا و استرالیا در رتبه دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌‌اند. فائو میزان تولید هندوانه در ایران را ۷/ ۲میلیون تن اعلام کرده است. چین با تولید ۶۰میلیون تن هندوانه در رتبه نخست جهان و ترکیه و هند در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌‌اند. رتبه پنجمی تولید کیوی نیز مربوط به ایران است. تولید کیوی ایران ۲۸۹هزار تن در سال اعلام شده است. چین، نیوزیلند و ایتالیا اولین تا سومین تولیدکنندگان بزرگ کیوی در جهان هستند. تولید کیوی چین ۲۳/ ۲میلیون تن در سال است. ایران در تولید بادمجان رتبه ششم جهان قرار داشته است. تولید بادمجان ایران در سال۲۰۲۰ بالغ بر ۵۹۵هزار تن بوده است. چین با تولید ۶/ ۳میلیون تن در رتبه اول قرار داشته و هند و مصر رتبه‌های دوم و سوم تولید بادمجان را به خود اختصاص داده‌‌اند. رتبه هفتمی تولید پیاز و گوجه فرنگی نیز مربوط به ایران است. ایران در سال بیش از ۲میلیون تن پیاز تولید می‌‌کند. هند با تولید ۷/ ۲۶میلیون تن پیاز بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول در جهان محسوب می‌‌شود. چین و آمریکا در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

تولید گوجه فرنگی ایران نیز بالغ بر ۷/ ۵میلیون تن در سال است که این رقم تنها از تولید شش کشور در جهان کمتر است. چین با تولید ۷/ ۶۴میلیون تن در رتبه اول و هند و ترکیه در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌‌اند. ایران در تولید اسفناج نیز رتبه هشتم جهان را دارد. تولید اسفناج ایران ۹۸هزار تن در سال برآورد شده است. چین با تولید ۲۸میلیون تنی در رتبه اول قرار گرفته است. آمریکا و کنیا نیز رتبه‌های دوم و سوم را در تولید این محصول به خود اختصاص داده‌‌اند. فائو تولید پرتقال ایران را ۲/ ۲میلیون تن در سال اعلام و ایران را نهمین تولیدکننده بزرگ این محصول معرفی کرده است. برزیل با تولید  ۷/ ۱۶میلیون تن پرتقال در جایگاه اول قرار داشته و هند و چین دوم و سوم شده‌‌اند. رتبه یازدهمی دو محصول انگور و شکر نیز به ایران اختصاص دارد. تولید انگور ایران ۹۹/ ۱میلیون تن و تولید شکر ۲۲۵/ ۶میلیون تن اعلام شده است. چین با تولید ۷/ ۱۴میلیون تن انگور رتبه نخست تولید این محصول را داشته و ایتالیا و اسپانیا در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌‌اند. روسیه با تولید ۹/ ۳۳میلیون تن شکر بزرگ‌ترین تولیدکننده شکر جهان بوده و آمریکا و آلمان در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌‌اند.

رتبه ۱۲ ایران در تولیدگندم و چای

بر اساس گزارش فائو، ایران دوازدهمین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان بوده است. تولید گندم ایران در سال۲۰۲۰ بالغ بر ۱۵میلیون تن بوده است. چین با تولید ۱۳۴میلیون تنی رتبه نخست جهان را داشته و هند و روسیه دو تولیدکننده بزرگ بعدی بوده‌‌اند. ایران در تولید چای نیز رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده و با تولید بیش از ۸۴هزار تن در این جایگاه قرار گرفته است. چین با تولید ۹۷/ ۲میلیون تن چای رتبه نخست و هند و کنیا رتبه‌های دوم و سوم را داشته‌‌اند. ایران در تولید جو نیز رتبه سیزدهم جهان را دارد. تولید جو ایران ۶/ ۳میلیون تن در سال بوده است. روسیه با تولید ۲۱میلیون تنی جو رتبه نخست و اسپانیا و آلمان رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌‌اند. تولید زیتون ایران ۱۰۸هزار تن در سال بوده و ایران از این نظر رتبه هجدهم جهان را دارد. اسپانیا با تولید ۱/ ۸میلیون تن زیتون بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول بوده و ایتالیا و تونس در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشته‌‌اند. و بالاخره رتبه نوزدهمی تولید دو محصول سیب‌‌زمینی و گلابی نیز به ایران اختصاص دارد. تولید سیب‌‌زمینی ایران ۴۷/ ۴میلیون تن در سال اعلام شده است. چین با تولید ۷۸میلیون تن سیب‌‌زمینی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. هند و اوکراین دوم و سوم شده‌‌اند. تولید گلابی ایران نیز ۱۲۵هزار تن در سال بوده است. چین با تولید ۱۶میلیون تنی در جایگاه نخست قرار داشته و ایتالیا و آمریکا نیز دومین و سومین تولیدکننده بزرگ این محصول بوده‌‌اند.