به گزارش اکسپورتنا، مهدی میراشرفی گفت: در حال حاضر ۳/ ۸ میلیون تن کالا در بنادر و گمرکات کشور موجود است که از این میزان ۵/ ۴ میلیون تن آن کالاهای اساسی است، با مصوبات اخیر دولت در ترخیص درصدی کالا و همچنین ترخیص تعهدی،  میزان ترخیص روزانه کالاها از گمرکات مجددا به روزی صد هزار تن نزدیک شد که این میزان نشان از  سرعت گرفتن ترخیص کالا از گمرکات است.

وی افزود: این در حالی است که این میزان در دو ماه ابتدایی سال روزی ۵۰ هزار تن بود.