به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، عامل مسلط در رشد تجارت کالایی ایران، افزایش ۶/ ۳ میلیارد یورویی صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا بوده که ۸۹ درصد از آن را سوخت‌های معدنی و روان‌کننده‌ها تشکیل می‌دهد. در راستای افزایش تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا طی ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۱۷،‌ بهبود قابل‌توجهی هم در تراز منفی بازرگانی ایران حاصل شده است و تقریبا ۴/ ۲ میلیارد یورو از تراز منفی بازرگانی کالایی ایران کاسته شده و به کسری ۱۶۶ میلیون یورو رسیده است. به‌رغم رشد ارزش تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا، ‌همچنان فاصله زیادی بین تجارت کالایی ایران-اتحادیه اروپا با تجارت مشابه ترکیه و عربستان سعودی با این اتحادیه وجود دارد؛ به نحوی که طی ۱۱ ماه ابتدایی ۲۰۱۷ صادرات کالایی ترکیه به اتحادیه اروپا که برخلاف ایران بخش اعظم آن را اقلام غیرنفتی تشکیل می دهد، ۹/ ۶ برابر ایران و صادرات عربستان سعودی به این اتحادیه ۱/ ۲ برابر ایران بوده است.