دنیای اقتصاد: سرپرست گمرک ایران سند راهبردی گمرک ایران را برای اجرا به مدیران گمرکات ستادی و اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش روابط‌عمومی گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، فرود عسگری دراین سند اعلام کرد: باعنایت به ابلاغ سند راهبردی گمرک ایران ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی که برمبنای سیاست‌های اقتصادمقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه و خط‌مشی رئیس‌جمهوری و برنامه ارائه‌شده به مجلس شورای‌اسلامی تدوین شده، سند راهبردی گمرک برای اجرای صحیح و به‌موقع ابلاغ می‌‌شود. عسگری درادامه تاکید کرد: انتظار می‌رود پیاده‌سازی دقیق این تکالیف و اقدامات راهبردی که قبلا نیز درقالب برنامه‌های عملیاتی دربخشنامه‌ای ابلاغ شده، با جدیت و رعایت کلیه بندهای بخشنامه ابلاغی در دستور کار قرار داده شود. وی گفت: پیش از این برنامه عملیاتی گمرکات در سال ۱۳۹۶ تهیه و برای اجرا به گمرکات ابلاغ شده بود و با ابلاغ سند راهبردی گمرک، تکلیف و اقدامات گمرکات درچارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه و خط‌مشی رئیس‌جمهوری و قوانین مجلس شورای‌اسلامی مشخص شده است.

سرپرست گمرک ایران در این سند خطاب به مدیران گمرکات ستادی و اجرایی تاکید کرد: در راستای اجرای این سند ضروری است متولیان هریک از تکالیف با مشارکت فعال همکاران پروژه به قید فوریت نسبت به تدوین منشور پروژه‌های خود اقدام کنند. وی براساس این سند، نخستین تکلیف و اقدام راهبردی را در گمرک، تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی در رویه‌های باقی‌مانده و اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی تعیین کرد و افزود: در چارچوب این بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت.

عسگری گفت: تکلیف و اقدام راهبردی دوم در سند راهبردی گمرک، توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک تعیین شده است که این راهبرد نیز بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد. وی افزود: توسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجاری فرامرزی در سطح بین‌المللی براساس برنامه تقدیمی به مجلس شورای‌اسلامی، سومین برنامه راهبردی گمرک خواهد بود.

سرپرست گمرک ایران ادامه داد: تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرکات، نظارت بر واردات کالاهای مصرفی از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانه‌های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت‌سفارش کالاها و تشریفات گمرکی است که براساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد. عسگری در ادامه به مدیران گمرکات اعلام کرد: تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرک، استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که این راهبرد نیز در چارچوب بسته رونق و اشتغال اجرایی می‌شود.

وی گفت: تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین، دیگر تکلیف و اقدام راهبردی گمرک در آینده خواهد بود که براساس برنامه تقدیمی به مجلس و بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت. عسگری افزود: مشارکت در اجرای بند ب ماده ۱۰۸ برنامه ششم توسعه با موضوع نصب، راه‌اندازی و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی بارگنجی یا کانتینری و همچنین ایکس‌ری کامیونی در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه‌های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و موسسات حقوقی غیردولتی، دیگر برنامه راهبردی گمرک است.

وی گفت: همچنین اعمال مدیریت ریسک و کنترل براساس بازبینی و اجرای طرح تجمیع عوارض و درآمدها دیگر تکلیف و اقدام راهبردی در گمرکات خواهد بود. سرپرست گمرک ایران تکلیف و اقدام راهبردی دیگری را در چارچوب برنامه‌های راهبردی به گمرکات و به تمامی مدیران ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ کرد که اجرای اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مشارکت در اجرای بند ج ماده۴۶ برنامه ششم توسعه با هدف کاهش و کنترل واردات غیررسمی و قاچاق یکی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی گمرک خواهد بود.