ثبات نرخ بهره در سال 2024

این مقام در پاسخ به این سوال که آیا ثابت نگه داشتن نرخ‌‌‌ها در سال جاری با استناد به روند صعودی نرخ تورم، تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک اخیر و نوسان بازارهای جهانی مناسب است یا خیر، گفت: «به‌‌‌طور بالقوه»‌. او گفت: «به عقیده من باید تا زمان متقاعد شدن سایر مقام‌‌‌های پولی و سیاستگذاران پس از رسیدن تورم به سطح هدف و جلوگیری از به دام افتادن اقتصاد به تور رکود منتظر ماند.» این درحالی است که کشکاری در سال‌های اخیر یکی از سیاستگذاران جنگ‌‌‌طلب فدرال رزرو بوده است. او هم اکنون به تصمیمات سیاستگذاران در خصوص ادامه سیاست‌های پولی در ماه‌های آتی بی‌‌‌طرف است./دنیای اقتصاد