کاهش نرخ بهره اروپا فرا رسید؟

 پس از انتشار داده‌های تورمی و نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در ماه اخیر، سیاستگذاران گرد هم آمدند تا بار دیگر موضع سیاستی خود را تعیین کنند. نتیجه این نشست از پیشرفت روند تورمی در جهت دستیابی به تورم ۲ درصدی و همچنین آغاز سیاست‌های پولی انبساطی در ماه ژوئن حکایت دارد. بی‌شک این دیدگاه مخالفانی خواهد داشت که با نگرانی از بازگشت تورم به سطوح سابق از پایبندی به سیاست‌های فعلی تا دستیابی واقعی به تورم ۲ یا زیر ۲ درصدی از تغییر سیاست‌ها واهمه دارند. به عقیده آنها کاهش تورم به سطح ۲ درصدی قابل انکار نیست، اما این روند در ماه‌های آتی می‌تواند کند‌تر، بیشتر یا در سطوح سابق خود باقی بماند، از این رو معرفی ماه ژوئن برای اعمال سیاست‌های جدید زودهنگام خواهد بود. در راستای این موضوع برخی از صاحب‌نظران ادامه دادند که برای اطمینان بیشتر از این عملکرد باید تا انتشار گزارش‌های اقتصادی اروپا تا ماه ژوئن منتظر ماند.

بر این اساس آنها برآوردها در خصوص کاهش نرخ بهره را کمی اصلاح کردند و افزودند: «در طول سال جاری نرخ بهره سه مرتبه کاهش خواهد یافت که به احتمال ۸۰ درصد نخستین مرتبه در ماه ژوئن خواهد بود.» در ادامه این بحث اقتصاددانان بلومبرگ اظهار کردند که کریستین لاگارد نرخ بهره سیاستی را در ماه ژوئن کاهش خواهد داد که این روند تا پایان سال جاری ادامه‌دار خواهد بود و این مقام سیاسی- اقتصادی نرخ بهره را حدود ۶ مرتبه کاهش خواهد داد. البته در خصوص تعداد دفعات تغییر نرخ‌ها تاکید کردند: «تعداد دفعات کاهش نرخ بهره به وضعیت اقتصادی اروپا بستگی دارد؛ زیرا شروع سیاست‌های انبساطی در صورتی که در زمان نامناسبی اتخاذ شود، علاوه بر رکود در بازگشت تورم به مسیر صعودی نیز نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.»

آنها با فرض اینکه اقتصاد اروپا سال ۲۰۲۴ در شرایط مطلوبی قرار دارد، افزودند: «نرخ بهره به ترتیب در ماه ژوئن، سپتامبر، اکتبر و دسامبر حدود ۰.۲۵ واحد درصد کاهش خواهد یافت.» نظرسنجی‌ها در خصوص این عملکرد نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد از تحلیلگران و اقتصاددانان انتظار تغییر آغاز سیاست‌های جدید در ماه ژوئن را دارند که این رقم در ایالات‌متحده ۷۰ درصد گزارش شده است. این نظرسنجی بار دیگر این بحث را میان کارشناسان تشدید کرده که آیا بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی انبساطی را از فدرال رزرو زود‌تر آغاز خواهد کرد و در ادامه آیا عملکرد فدرال رزرو بر رفتار بانک مرکزی اروپا اثرگذار خواهد بود یا خیر که حدود ۳۶درصد از اقتصاددانان تاکید کردند که رفتار پاول بر رفتار سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا اثر مستقیم خواهد داشت.