جزئیاتی از فرآیند انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و عمومی

اکبری با اشاره به اینکه سال۱۴۰۰ قانونی برای انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها وجود نداشت و به همین دلیل، صرفا صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد را در کدال منتشر کردیم، اضافه کرد: اما در قالب جزء ۱ بند «م» تبصره۲ قانون بودجه سال۱۴۰۱، این موضوع به یکی از تکالیف وزارتخانه تبدیل شد. بر همین مبنا و در فروردین۱۴۰۱، ۳۱۲صورت مالی سال۱۳۹۸ و ۳۰۹صورت مالی سال ۱۳۹۹ را منتشر کردیم که صرفا برای شرکت‌های دولتی بود. مدیر گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی ادامه داد: مشکلی برای انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی نداشتیم؛ زیرا هم فهرست این شرکت‌ها و هم حسابرس آنها مشخص بود؛ اما فهرست اسامی شرکت‌های زیر مجموعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها را نداشتیم.

اکبری با اشاره به اینکه برای تهیه این فهرست با بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکاتبه کردیم و از آنها درخواست کردیم که فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود را به این وزارتخانه ارائه دهند، اظهار کرد: متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم. به همین دلیل، همکاران دفتر دست به‌کار شدند و با استفاده از منابع اطلاعاتی که در اختیار داشتند به‌ویژه صورت مالی شرکت‌ها، شرکت‌هایی را که مشمول انتشار صورت‌های مالی در کدال می‌شدند، شناسایی کردند و در نهایت موفق شدیم در سال۱۴۰۱ مجموعا ۱۱۲۴صورت مالی را در کدال منتشر کنیم.

مدیر گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی افزود: ازآنجاکه صورت‌های مالی معمولا از ابتدای نیمه دوم سال در اختیار دفتر قرار می‌گرفت، مجددا از ابتدای سال۱۴۰۲ شروع به شناسایی شرکت‌ها کردیم و حدود ۲۰۰۰شرکت شناسایی شد که براساس جزء ۱ بند «ج» تبصره ۲ قانون بودجه امسال مشمول انتشار می‌شدند و صورت مالی آنها در اختیار مراجع حسابرسی یعنی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی قرار داشت. بخشی از این صورت‌های مالی را در چند مرحله اخذ کرده و بعد از پالایش، نهایتا توانستیم ۱۰۰۰صورت مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی و عمومی را در اوایل آبان ماه منتشر کنیم.

اکبری درباره جزئیات فرآیند شناسایی و پالایش شرکت‌های مشمول انتشار صورت مالی در سامانه کدال گفت: این فرآیند به این صورت بود که ابتدا یک مرحله بررسی می‌کردیم آن شرکت بورسی هست یا نه زیرا شرکت‌های بورسی وظیفه انتشار صورت‌های مالی خودشان را بر عهده دارند. سپس با توجه به اینکه با پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در ارتباط هستیم شناسه ملی تمام شرکت‌ها را یک بار دیگر استعلام می‌کنیم که اسامی آنها دقیق باشد. مدیر گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی ادامه داد: بعد از نهایی شدن فهرست شرکت‌ها، این فهرست را برای سازمان بورس می‌فرستیم و سازمان بورس هم این فهرست را در اختیار شرکت رایان بورس قرار می‌دهد و این شرکت هم دسترسی انتشار صورت مالی این شرکت‌ها را به وزارت اقتصاد می‌دهد تا نهایتا صورت‌های مالی این شرکت‌ها را روی سامانه کدال قرار دهیم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس جزء ۱ بند «ج» تبصره۲ قانون بودجه امسال موظف به انتشار صورت‌های مالی «کلیه موسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از ۵۰درصد (۵۰درصد) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت» در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) است./شادا