میزان سپرده‌‌‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات خارجی در پایان سه‌ماه نخست ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار اعلام شده بود. از کل سپرده‌‌‌های ۱۹ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلاری ایران ۱۰ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار نزد بانک‌ها بوده و بقیه نزد موسسات مالی و غیربانکی بوده است. همچنین یورو بیشترین سهم را در سپرده‌‌‌های ایران داشته به طوری که ۸ میلیارد و ۸۰۷ میلیون دلار از سپرده‌‌‌های ایران در قالب یورو بوده است. سهم دلار از این سپرده‌‌‌ها تنها ۴۷۴ میلیون دلار بوده است.

بر اساس این گزارش تعهدات ایران نسبت به این بانک‌ها و موسسات در پایان سه‌ماه نخست ۲۰۲۳ با ۲۳‌درصد کاهش نسبت به سه‌ماه مشابه سال قبل مواجه شده و به یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار رسیده است.

تعهدات ایران نسبت به این بانک‌ها در پایان سه‌ماه نخست ۲۰۲۲ بالغ بر یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار اعلام شده بود. از کل تعهدات یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلاری ایران ۵۱۲ میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران به بانک‌ها و بقیه مربوط به موسسات مالی و غیربانکی بوده است.

همچنین یک میلیارد و ۲۷۱ میلیون دلار از تعهدات ایران در قالب یورو بوده است. تعهدات دلاری ایران تنها ۸ میلیون دلار گزارش شده است.

حجم کل مراودات بانکی ایران با بانک‌ها و موسسات ۴۴ کشور خارجی در پایان سه‌ماه نخست ۲۰۲۳ با رشد ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۲۱ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۹ میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار گزارش شده بود. مقر اصلی بانک تسویه حساب‌‌‌های بین‌المللی در شهر بازل در سوئیس است و گزارش‌‌‌های آن تحت عنوان «بانکداری بین‌المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می‌شود. در این گزارش‌‌‌ها سپرده‌‌‌ها و تعهدهای مجموعه‌‌‌ای از بانک‌ها و موسسه‌‌‌های مالی غیر‌بانکی متعلق به ۴۴ کشور دنیا که عمدتا اروپایی هستند عرضه می‌شود.