سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری، نیز ضمن دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری کشور سوریه به ایران، به همکاری بر پایه آموزش حقوق بنیادین کار تاکید کرد. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌‌‌های صنفی کارگران، با بیان اشتراکات فرهنگی دو کشور ایران و سوریه، بر ارتقای تعاملات تشکل‌های کارگری تاکید کرد و گفت: انتقال تجارب تشکیلاتی، حقوقی و آموزشی در حوزه کارگری می‌تواند فصل مشترک تعاملات فی‌‌‌مابین قرار گیرد. در پایان این نشست، جمال قادری، رئیس اتحادیه‌‌‌ عمومی سندیکای کارگران سوریه، کشور ایران را دوست و برادر عنوان کرد و ضمن اعلام قدردانی از ایران، خواستار حضور هیاتی از تشکل‌های کارگری در دمشق برای تعاملات بیشتر شد. او افزود: یکی از افتخارات ما در تشکل‌های کارگری حضور فعال زنان در حوزه آموزش در حرفه‌‌‌ها، صنعت و... است که امیدواریم با رشد همکاری‌‌‌ها با جمهوری اسلامی ایران و تعامل با فرهیختگان کارگری کشور ایران در این زمینه نیز شاهد موفقیت‌‌‌های روزافزون باشیم.