مجوز رایگان وزارت نفت برای تجهیزات جایگاه‏‏‌ سوخت در سیستان و بلوچستان

جواد اوجی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۲، ‌هزار میلیارد تومان از منابع شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع برای حفاری چاه‌‌‌های ژرف در نظر گرفته‌‌‌ایم و باید به مناطقی مانند سیستان و بلوچستان کمک کرد، اعتبارهای تکمیل گازرسانی در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان نیز در تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: وزارت نفت برای تجهیزات جایگاه عرضه سوخت در هیچ جای کشور به جز سیستان و بلوچستان، مجوز رایگان نداده است. اوجی گفت: در توزیع نفت سفید در سیستان و بلوچستان نسبت به پارسال از ۱۳‌هزار تن به ۱۵‌هزار تن رسیده‌‌‌ایم و جایگاه سیار عرضه سوخت را در این استان فعال کردیم.