او با بیان اینکه از ابتدای دولت راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را پیگیری کردیم، اظهار کرد: «همچنین با توجه به تصویب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات دولت هوشمند از مهم‌ترین اقداماتی بود که بر آن تمرکز کردیم. توانمندسازی کسب‌وکارهای دیجیتال و توسعه سکوهای بومی، ارتقای سطح امنیت فضای مجازی و اندازه‌گیری میزان ارتقای دولت هوشمند و سنجش مستمر آن از تکالیفی بود که در اساسنامه سازمان به‌صورت شفاف آمده است و ما برای آن تلاش کردیم.»

رئیس سازمان فناوری اطلاعات به میزان تسهیلات اعطایی به کسب‌و‌کارها در قالب آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال اشاره و در این خصوص بیان کرد: «تسهیلاتی که به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده وعده داده شده بود، دیر تامین شد و در نهایت ۲۰۰ کسب‌وکار از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند.»

او همچنین گفت: «در گذشته در حوزه دولت الکترونیک، پنجره‌های هوشمند جزیره‌ای به‌صورت ناقص و ارزیابی‌نشده در دستگاه‌های مختلف شکل گرفته بود از این رو ما تلاش کردیم در پنجره ملی آن را یکپارچه کنیم.  در مرداد ۱۴۰۰ مجموع تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات حدود ۲۸۶ میلیون تراکنش بود و امروز پس از هزار روز خدمت، این رقم به بیش از ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون رسیده است. این میزان رشد یعنی بخش خصوصی توانسته از امکانات و داده‌های دولت با رعایت حریم خصوصی و امنیت، دسترسی داشته باشد و برای ارائه سرویس استفاده کند.»