دولت آمریکا از تیک‌تاک شکایت می‌کند

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که این ادعاها را که تیک‌تاک مصرف‌کنندگان آمریکایی را درباره امنیت داده آنها گمراه کرده است، پیگیری نخواهد کرد. بلکه در عوض، از این شرکت به دلیل نقض حریم خصوصی کودکان شکایت می‌کند. این وزارتخانه قصد دارد بخشی از شکایت را حذف کند که در آن مدعی شده است تیک‌تاک، مصرف‌کنندگان آمریکایی را با عدم اطلاع درباره دسترسی کارمندان چینی به اطلاعات شخصی و مالی آنها، فریب داده است.