افزایش ۷۱ درصدی سرعت اینترنت همراه در دولت سیزدهم copy

عیسی زارع‌پور درباره عملکرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: «اقدامات ذکر شده در گزارش قبل و ده‌ها اقدام دیگر در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی که عرض خواهد شد، باعث شد تا به استناد داشبوردهای جهانی که امروز منتشر شد، سرعت اینترنت همراه و ثابت به ترتیب ۷۱ و ۶۵ درصد نسبت به شهریور ۱۴۰۰ و حدود ۲۰ درصد نسبت به دی ماه گذشته ارتقا یابد. از ابتدای دولت، تعداد سایت‌های نسل ۴ و 4.5 بیش از ۳۲ درصد رشد داشته؛ تعداد سایت‌های نسل پنجم قریب به ۲۰۰ برابر شده؛ ضریب نفوذ تلفن همراه نیز از ۱۵۷ به ۱۷۹ درصد رسیده؛ ضریب نفوذ پهن باند سیار از ۹۷ به ۱۲۷ درصد رسیده است.»