تصویب سند تنظیم مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی

یکی از دغدغه‌های اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفا با تنظیم‌گر بخشی خود در ارتباط بوده و به آنها پاسخگو باشند. این سند در راستای تضمین آزادی‌های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است. سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود که نهایتا پس از بحث و بررسی نهایی مورد تصویب اعضا قرار گرفت. این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در راستای تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذی‌ربطان مختلف همچون تنظیم‌گران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه‌قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سکوهای فضای مجازی وظایفی تعیین کرده است. بنابر این گزارش، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش از تهیه پیش‌نویس این سند، در جلسات متعددی با حضور مدیران سکوهای داخلی و فعالان این حوزه، بحث و بررسی مبسوطی در جهت تهیه پیش‌نویس اولیه این سند انجام داده و پیش‌نویس اولیه را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه کرده بود.