فایل جدید حاوی اطلاعات ثبت شده گوشی‌های تلفن همراه مسافری در سامانه گمرک، از تاریخ ۱۰ فروردین امسال تا ساعت ۶ صبح تاریخ ۲۲ فروردین از گمرک ایران به سامانه «همتا»ی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. بنا بر اعلام گمرک، بدیهی است فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه باید از طریق سامانه همتا صورت گیرد.