این روبات به نام Ai-Da می‌تواند با کمک هوش مصنوعی و مدادی که در بازوی روباتیک آن قرارداده مدلی را طراحی کند که جلوی او فیگور گرفته است. Ai-Daبه وسیله الگوریتم‌هایی فعال شده که ویژگی‌های انسانی را پردازش کرده و به روبات کمک می‌کنند تا پرتره‌ای بسیار واقعی از مدل طراحی و رنگ آمیزی کند. طراح این روبات امیدوار است Ai-Da به زودی سخن گفتن را آغاز کند. در حال حاضر بخش‌های مختلف اسکلت روبات از هم جدا شده‌اند اما حرکات آن بسیار طبیعی هستند. دوربین‌های هر چشم روبات ویژگی‌های انسانی را شناسایی می‌کند. Ai-Da می‌تواند با فرد ارتباط چشمی برقرار و با چشم حرکات او را در سراسر اتاق رصد کند. روبات مذکور پوست بسیار طبیعی دارد که از جنس سیلیکون و دندان‌ها و لثه‌های آن با پرینتر سه بعدی ساخته شده‌اند.