در رتبه‌بندی نوآورترین کشورهای جهان توسط بلومبرگ هفت شاخص اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این رتبه‌بندی به هر کشور با توجه به این شاخص‌ها امتیازی از صفر تا ۱۰۰ ارائه می‌شود. «شدت تحقیق و توسعه»، «ارزش افزوده حاصل از بخش تولید»، «بهره‌وری»، «شدت بهره‌گیری فناوری‌های پیشرفته»، «کارآیی آموزش عالی»، «تمرکز پژوهشگران» و فعالیت‌های مربوط به «ثبت پتنت و حق اختراع» از جمله شاخص‌هاست که بر اساس آنها بررسی صورت می‌گیرد. رتبه ایران در شاخص‌های «تحقیق و توسعه: ۶۰»، «ارزش افزوده بر تولید: ۴۸»، «بهره‌وری: ۴۸»، «فناوری پیشرفته: ۴۰»، «کارآیی آموزش عالی: ۲۳» و در شاخص «تمرکز بر تحقیقات: ۵۳» و «حق ثبت اختراع: ۱۳» عنوان شده است. کره جنوبی که ۶ سال متوالی جایگاه نخست شاخص نوآوری بلومبرگ را از آن خود کرده است، در حوزه پتنت با کسب رتبه ۲۰ از نظر این شاخص ۷ پله پایین‌تر از ایران قرار دارد. همچنین آمریکا که جایگاه ۵ جهان را از نظر شاخص کلی به دست آورده است، در رتبه کارآیی آموزش عالی با کسب جایگاه ۴۳، ۲۰ پله پایین‌تر از ایران جای گرفته است.