این دو فناوری می‌توانند بسیاری از فرآیندهای حرفه‌ای را تسریع کنند و روش‌های تازه‌ای را برای پیشبرد امور به وجود آورند. بنابراین درخواست برای استخدام افرادی در این دو حوزه محدود به شرکت‌های فناوری نیست و در دیگر حوزه‌های شغلی نیز وجود دارد. از جمله دیگر مشاغل پرطرفدار در حوزه فناوری اطلاعات می‌توان به متخصص فروش اپلیکیشن و متخصص علوم داده اشاره کرد. مشاور تامین انرژی خورشیدی نیز از جمله مشاغل آینده دار در عرصه فناوری است.