مدیران تجاری سازمان‌ها می‌گویند در این طرح، آزادی عمل بیشتری برای پرداختن به ایده‌های ابتکاری و نوآورانه به دست آورده‌اند(۴۵درصد) ولی مدیران فناوری اطلاعات، کمتر چنین عقیده‌ای دارند (۲۴ درصد). در عوض گروه دوم، افزایش سرعت انجام کارها را از مزیت‌های اجرای طرح تحول دیجیتال می‌دانند. بر اساس این گزارش، ۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان می‌گویند سازمان متبوع آنها، فاقد مهارت‌های لازم برای اجرای طرح تحول دیجیتال است. به عقیده آنها، افزایش مهارت‌های فنی (۴۸درصد)، بهبود مهارت‌های تیمی (۴۴ درصد)، لزوم رفع مشکلات ارتباطی (۳۵ درصد) و لزوم برخورداری از مهارت‌های خلاقانه (۳۵ درصد) جزو راهکارهای اساسی در این خصوص است.