اما با راه‌اندازی بانک زیستی واقعیت مجازی بافت‌های سرطانی، پزشکان از سراسر دنیا می‌توانند در هر زمان که می‌خواهند با استفاده از اینترنت به نمونه‌های سه‌بعدی بافت‌های یادشده و اطلاعات مربوط به آنها دسترسی داشته باشند. مشاهده دقیق ریزساختارها و سلول‌های آسیب دیده سرطانی از همین طریق ممکن است. نکته جالب اینکه قبلا بانک‌های زیستی مشابهی برای حشرات طراحی شده، اما این کار تا به حال در مورد انسان‌ها انجام نشده بود. تا به حال ۲۰ بافت سرطان سینه به این بانک اضافه شده و قرار است در آینده نمونه‌های بیشتری به آن افزوده شود. محققان برای تهیه این نمونه‌ها به صورت سه‌بعدی از یک میکروسکوپ لیزری پیشرفته استفاده کرده‌اند.