فرشید آریاشکوه رئیس هیات‌مدیره شرکت آروین رایان سیستم، در مورد این سیستم گفت: این نرم‌افزار به عنوان یکی از زیرسیستم‌های نرم‌افزار جامع مالی و اداری تعهدی آروین، مطابق با خروجی‌های مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه، ارائه شد و از ابتدای سال ۹۷ در کلیه دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد به صورت رایگان به بهره‌برداری خواهد رسید. بر اساس این گزارش، این نرم‌افزار شامل زیرسیستم‌های دفترداری، تنظیم حساب، اعتبارات، کنترل بودجه، رسیدگی، دریافت و پرداخت، سپرده و تضمینات، امور قراردادها، انبار و اموال، کارگزینی و حقوق و دستمزد است که کلیه نیازهای هر دستگاه اجرایی را به بهترین نحو و به صورت یکپارچه پوشش می‌دهد.  وی افزود: دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر مشخصات نرم‌افزارهای مالی و همچنین اجرای کامل حسابداری تعهدی در دولت، در دستور کار شرکت آروین رایان سیستم قرار دارد.آریا شکوه گفت: تعداد قابل توجهی از امکانات و گزارش‌های مورد نیاز اداری که در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به‌طور مستقیم به آنها اشاره شده، در این نرم‌افزار گنجانده شده است و در سال ۹۷ همگام با قوانین جدید به‌روز خواهد شد. رئیس هیات‌مدیره شرکت آروین رایان سیستم تصریح کرد: این شرکت تمام مجوزها و گواهینامه‌های لازم از جمله گواهی رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک، تاییدیه ثبت نرم‌افزار و مجوز دیوان محاسبات در خصوص طرح ملی سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) را اخذ کرده است.