محسن بهرامی درمورد کلیات صدور مجوز و نحوه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای در کشور که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است، اظهار کرد: این مصوبه پیرو همکاری و هماهنگی سازمان فضایی ایران با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شده است. وی از محول شدن وظیفه تدوین پیوست فنی راه‌اندازی اپراتور ماهواره‌ای در کشور به سازمان فضایی ایران، مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خبر داد و گفت: از آنجا که این مصوبه به‌صورت کلی تدوین شده، نیاز است که یکسری آیین‌نامه‌هایی برای کاربردی کردن آن به کار گرفته شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پیوست فنی استفاده از خدمات ماهواره‌ای از سوی سازمان فضایی نهایی شده و به سازمان تنظیم مقررات ارائه خواهد شد که امیدواریم تا پایان سال نهایی شود.  رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه در این آیین‌نامه جزئیات نحوه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای در کشور، دیده شده است، افزود: مطابق با این آیین نامه، راه برای ورود بخش خصوصی به صحنه ماهواره داری، ماهواره گردانی و ارائه خدمات ماهواره‌ای در کشور باز شده است. وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور ماهواره‌ای باید تا ۱۰ سال دیگر در موقعیت مداری ایران خدمات ارائه دهد.