معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه بخشی از این پروژه در داخل کشور به دانشگاه‌های داخلی سپرده می‌شود، اضافه کرد: قرار است بخش‌هایی از ماهواره کوچک اپسکو، توسط دانشگاه‌های داخل کشور ساخته شود. رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه در این‌گونه پروژه‌های بین‌المللی که چند کشور درگیر آن هستند، معمولا تقسیم کار صورت می‌گیرد، گفت: پروژه میکروماهواره شامل منظومه‌ای ۱۱ ماهواره‌ای است که سعی مان براین است، ماهواره ایرانی نیز یکی از این ماهواره‌ها باشد و ما بتوانیم از سایر امکانات این منظومه ماهواره‌ای هم استفاده کنیم. بهرامی با بیان اینکه ماهواره کیوب ست نیز یک منظومه کوچک‌تر است که ما در آن حضور داریم و پیش‌نویس قرارداد و نیز زمان اجرای آن، نهایی شده است، افزود: از آنجا که بر پروژه‌های بین‌المللی زمان بندی مشخصی حاکم است، این پروژه‌ها نیز قرار است ظرف ۳سال آینده عملیاتی شود. به گفته وی، هدف از پروژه ماهواره کوچک دانشجویی (SSS)همکاری بین‌المللی بین دانشگاه‌های کشورهای عضو اپسکو است تا از این طریق، دانش فضایی خود را به اشتراک گذاشته و باعث ارتقای توانمندی‌های خود در عرصه فعالیت‌های فضایی شوند. رئیس سازمان فضایی ایران گفت: پروژه ماهواره کوچک دانشجویی به‌صورت مشترک بین ۸کشور ایران، چین، پاکستان، ترکیه، مغولستان، پرو، تایلند و بنگلادش انجام می‌شود.