پایان مجلس پانزدهم

 ۱۳۴ نماینده به مجلس راه یافتند و نمایندگان ارامنه جنوب و مهاباد تعیین نشدند. اعتبارنامه مراد اریه و خسرو قشقایی به تصویب نرسید و اعتبارنامه حسن ارسنجانی در ۲۷ آبان ۱۳۲۶ رد شد. همچنین محمد ساعد به نخست‌وزیری رسید و از مجلس رفت. در این دوره، چهار کابینه برای رای اعتماد به مجلس معرفی شدند. همچنین حدود ۹۰ ماده قانونی در مجلس به تصویب رسید. از مهم‌ترین وقایع این دوره مجلس شورای ملی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۲۹ مهر ۱۳۲۶: رد قرارداد قوام- سادچیکف (امتیاز نفت به شوروی)

۱ خرداد ۱۳۲۷: تصویب قانون الحاق ایران به سازمان بهداشت جهانی

۱۵ تیر ۱۳۲۷: تصویب قانون عضویت قطعی ایران در یونسکو

۲۶ مرداد ۱۳۲۷: تصویب قانون عفو عمومی مجرمان غائله آذربایجان و زنجان

۱۲ اسفند ۱۳۲۷: تصویب قانون اصلاح قانون مطبوعات

این مطلب برایم مفید است