این جنبش در آغازین مرحله خود توانست اتحادی عظیم میان گروه‌ها و طبقات اجتماعی شهری پدید آورد؛ اما به سبب اختلافاتی که عمدتا با دست خارجی در آن پدید آمد در نهایت با تفرقه مواجه شد. جبهه ملی عصاره گروه‌های متفرقی بود که با هدفی مشترک یعنی «ملی کردن نفت ایران» گرد هم آمدند ولی نه راهکاری مشترک برای این طرح داشتند و نه آرمان‌هایی واحد برای ادامه فعالیت خود در نظر گرفته بودند. با این همه این جبهه تا زمان پیروزی هدف اولیه خود نقش مهمی در صحنه سیاسی ایران ایفا کرد. پاییز و زمستان ۱۳۲۹ مرحله اوج‌گیری نهضت ملی شدن نفت ایران است. با ملاقات آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق در آبان ماه توافق اصولی برای تشدید جنبش با هماهنگی جناح‌های ملی و مذهبی صورت گرفت. مردم تهران پس از اعلام رسمی ملی شدن نفت با تجمع در میدان بهارستان اقدام به نصب تصاویر دکتر مصدق رهبر جنبش بر سر در مجلس شورای ملی کردند.