در ۴ ژوئیه ۱۸۴۵م، مجلس نمایندگان جمهوری مستقل تگزاس موافقت کرد که به‌صورت یکی از ایالت‌های آمریکا به آن کشور ضمیمه شود. این عمل موجب عکس‌العمل مکزیک شد و پس از قطع رابطه دو کشور، جنگ شدیدی میان مکزیک و آمریکا در ۱۶ ژانویه سال ۱۸۴۶م درگرفت. در نهایت با شکست مکزیک در فوریه ۱۸۴۸م، پیمان صلح منعقد شد که براساس آن آمریکا مالک تگزاس شد. همچنین نواحی وسیعی شامل نیومکزیکو، کالیفرنیا، آریزونا و مناطق اطراف در شمال غرب مکزیک به آمریکا واگذار شد و استعمار به‌صورتی دیگر شکل گرفت.