او آثارش را به روش کارخانه‌ای تولید می‌کرد و عمده فیلم‌های این کارگردان کمیک و برای مردم جذاب بود. وی در جوانی فروشنده بازارهای مکاره بود واز این طریق ثروت هنگفتی به‌دست آورده و توانسته بود موسسه فیلمی با عنوان پاته تاسیس کند. موسسه وی در میان سال‌های ۱۹۰۹- ۱۹۰۳ انحصار مطلق سینمایی را در همه کشورهای اروپایی و آمریکایی به‌دست آورد و در سال ۱۹۰۹ پاته معادل دو برابر همه فیلم‌هایی که تولید کنندگان آمریکایی تولید می‌کردند، به آمریکا فیلم صادر کرد. «شارل پاته» که متولد ۲۵ دسامبر سال ۱۸۶۳ فرانسه بود در سال ۱۹۵۷ در پاریس درگذشت.