۱۸ نوامبر سال ۱۴۸۸ بارتولومو دیاز، دریانورد پرتغالی، به منتهی‌الیه قاره آفریقا رسید و آنجا را که دو اقیانوس اطلس و هند با هم تلاقی می‌کنند دماغه توفان‌ها نام نهاد، ولی پس از بازگشت به پرتغال و دادن گزارش کار خود به پرنس جان دوم رئیس کشور پرتغال، جان دوم نام دماغه که باب تازه‌ای را به روی اروپاییان می‌گشود به «دماغه امید نیک» تغییر داد که هنوز به همین نام باقی است.