نشریه «شرق» هم که هزینه آن از سوی زرتشتیان و ارامنه تامین می‌شد، به‌دلیل اهانت به مجلس دوم توقیف شد. روزنامه برق پس از انتشار سیزده شماره توقیف شد و سیدضیاء به زندان محکوم شد؛ اما با تلاش عده‌ای از مشروطه‌خواهان آزاد شد و به خارج از کشور رفت. او دو سال در فرانسه و انگلیس به سر برد و به تحصیل زبان انگلیسی و فرانسه پرداخت. هزینه تحصیلات وی توسط «اتحادیه دوستی ایران و فرانسه» تامین می‌شد.در دورانی که وی در خارج به‌سر می‌برد، با شرکت در جشن تاج‌گذاری جرج پنجم، به عنوان نماینده مطبوعات ایران از سوی دیپلمات‌های انگلیسی به عنوان مشاور، رایزن فرهنگی و سیاسی مورد توجه واقع شد. سیدضیاء از عاملان اصلی کودتای اسفند ۱۲۹۹ بود.