زمین‌لرزه نخست، به شدت ۳/ ۷ ریشتر و در ساعت ۲:۱۷ بعد از ظهر ۹ شهریور ۱۳۴۷ دشت بیاض، خضری، کاخک و روستاها و شهرهای اطراف را لرزاند. فردای آن روز، صبح ۱۰ شهریور ۱۳۴۷، شهر فردوس با زلزله‌ای به بزرگی ۴/ ۶ ریشتر ویران شد. کشته‌شدگان این دو زمین‌لرزه در آمارهای مختلف، بین ۷ تا ۱۲ هزار نفر بیان شده‌اند. همچنین در این زمین‌لرزه، حدود ۱۲هزار خانه مسکونی ویران شد و حدود ۷۰ هزار نفر بی‌خانمان شدند.