دشت

  • دشت بیاض

    ۹ شهریور ۱۳۴۷ زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۱/ ۷ ریشتر در دشت بیاض استان خراسان رخ داد. روز بعد نیز زمین‌لرزه شدیدی با بزرگی ۴/ ۶ ریشتر در ۷۰ کیلومتری باختر دشت بیاض، شهر فردوس را، که در اثر زلزله دشت بیاض تنها اندکی آسیب‌دیده بود، تقریبا به‌کلی ویران کرد و غم‌انگیز اینکه بعضی از مجروحان که در زلزله ۹ شهریور دشت بیاض زنده مانده و از دشت بیاض به فردوس منتقل شده بودند، در زلزله ۱۰ شهریور فردوس در بیمارستان کشته شدند.
  • تصاویری زیبا از دشت های « گل گاوزبان »

    مهر: حدود یک‌ ماه است که برداشت گل‌گاوزبان از دامنه‌های زیبای البرز و برخی مناطق دشت مازندران آغاز شده،‌برداشتی که هم آسان و هم دشوار است.
  • زمین‌لرزه فردوس و دشت بیاض

    زمین‌لرزه دشت بیاض و فردوس، دو زمین‌لرزه پیاپی بود که در دو روز منطقه دشت بیاض، کاخک و فردوس را ویران کرد.
۱

بیشتر