به‌خاطر تلاش چشمگیر و نبوغ‌آمیز این مهندس در گسترش علم، واحد بین‌المللی توان به نام او ثبت شده است. وات در سال ۱۷۸۱ موتور بخار را که در سال ۱۷۱۲ به‌دست نیوکامن اختراع شده بود بهبود بخشید و به این ترتیب قطار انقلاب صنعتی را به حرکت درآورد.