وی در ارتش سوئد نقشه‌‌های نظامی طرح می‌کرد و درباره قطعات جدید ماشین‌‌ها، نظریه‌‌های بسیاری ارائه می‌داد. در آن زمان، روش معمول برای راندن و حرکت کشتی‌‌ها ابتدایى و اولیه بود. چرخ‌‌های پره‌دار اغلب در اثر برخورد با اجسام شناور آسیب می‌دیدند و گردش آنها به سختی انجام می‌گرفت. نظریه اریکسون برای حل این مشکل، نصب یک پروانه بزرگ در انتهای زیرین کشتی بود. وی سپس پروانه دواری اختراع کرد که بسیاری از اشکالات فنی کشتی بخار را از میان برمی‌داشت. اریکسون پس از چندی برای ارتش آمریکا نوعی ناو جنگی را طراحی کرد که با موتوری بسیاری قوی کار می‌کرد و به‌وسیله سکان، تغییر جهت می‌یافت. جالب‌ترین قسمت این ناو، آسانسوری بود که گلوله توپ را به برج توپخانه می‌برد و آماده شلیک می‌ساخت. اریکسون را به‌خاطر این اختراع، پدید آورنده ناو‌های جنگی امروزی می‌دانند. جان اریکسون سرانجام در ۸ مارس ۱۸۸۹م در ۸۶ سالگی درگذشت.