کارخانه‌ اتومبیل‌سازی ایران ناسیونال انواع و اقسام اتوبوس با ظرفیت‌های مختلف و به منظور استفاده‌های گوناگون می‌ساخت. براساس گزارشی که یکی از مطبوعات آن زمان آورده بود، این کارخانه قادر بود ضمن تامین کلیه نیازمندی‌های مملکت سالانه تعدادی را هم به خارج صادر کند. انواع و اقسام وسایل نقلیه موتوری در ایران ناسیونال ساخته می‌شد. فعالیت‌ها و پیشرفت‌های این کارخانه منجر به جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی شده بود.

منبع: اقتصاد بورس، ۱۳۴۳، شماره ۱۶.