قبلا آمریکا در تابستان سال ۱۹۴۵ و شوروی در ماه اوت سال ۱۹۴۹ دارای بمب اتمی شده بودند و دولت آمریکا در اوت ۱۹۴۵ از این سلاح، ضدژاپن استفاده کرده بود. سپس فرانسه، چین، فدراسیون آفریقای‌جنوبی، اسرائیل، هند، پاکستان و کره‌شمالی سلاح، هسته‌ای وارد زرادخانه‌های خود کردند. دولت مسکو تا فروپاشی شوروی ۱۶ هزار سلاح اتمی در اختیار داشت که گفته شده است بیش از سلاح‌های اتمی آمریکا بودند. پس از این دو کشور، شمار سلاح‌های اتمی چین بیش از هفت کشور دیگر است و فرانسه با ۳۵۰ سلاح هسته‌ای در مرتبه چهارم قراردارد. انگلستان نیز بیش از ۱۷۷ سلاح اتمی دارد. این آمار البته تقریبی است.