در این حادثه، دست کم ۱۷ نفر کشته و ده‌ها نفر مجروح شدند. گفته می‌شود نشستن برف سنگین باعث ریزش سقف شده بود. در آن زمان گفته شد که ستون نگه‌دارنده سقف سالن به دلیل انجام پاره‌ای از عملیات عمرانی به‌صورت موقت برداشته شده بود. پس از این حادثه، نهاد اورژانس با همکاری آمریکا رسما در ایران تاسیس شد. قبل از آن، هیچ سیستم از پیش‌ طراحی‌شده‌ای برای کمک‌رسانی و انتقال مجروحان به بیمارستان در این‌گونه حوادث ناگهانی وجود نداشت.