کادر پرستاری شامل یک پرستار آموزش دیده، دو دستیار پرستار و ۶ فرمانبر بود. طی مارس ۱۹۲۳تا مارس ۱۹۲۴، تعداد ۴۹۹ بیمار بستری (۴۵۰ مرد، ۳۲ زن و ۱۷ کودک) در این بیمارستان درمان شدند. طی همین زمان، ۶۴۵۰ بیمار سرپایی نیز تحت مداوا قرار گرفتند. به‌جز نام بیماران ورودی و خروجی، هیچ ذخیره اطلاعاتی‌ای نگه داشته نمی‌شد.

منبع: سلامت مردم در ایران قاجار، ویلم فلور،

ترجمه ایرج نبی‌پور.