این کارت که روی آن امضای مشهورترین برنده نوبل فیزیک دیده می‌شود، ورود انیشتین را در ۲۳ مه‌۱۹۳۳ به بلژیک به ثبت رسانده است، نکته جالب توجه در این کارت ثبت عنوان پروفسور در بخش شغل و ثبت ملیت سوئیسی در بخش ملیت کارت است. این‌طور به‌نظر می‌آید که انیشتین طی واکنشی خشمگینانه نسبت به سیاست نازی‌ها از ملیت آلمانی خود دست شسته بوده است. همچنین در پشت این کارت اعلام شده که انیشتین راهی آکسفورد بوده است. انیشتین از سال ۱۹۱۴ به عضویت آکادمی علوم پروس در برلین درآمده و به‌عنوان یکی از استادان این آکادمی مشغول به‌کار بود، اما پس از تسلط هیتلر بر آلمان و آغاز اقدامات سرکوبگرانه وی علیه یهودی‌های آلمان، انیشتین از سمت خود کنار گذاشته شد. او در نهایت در اکتبر سال ۱۹۳۳ به آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا اقامت گزید. وی در سال ۱۹۲۱ به واسطه خدمات ارزشمندی که در زمینه فیزیک نظری ارائه کرده بود، جایزه نوبل را دریافت کرد.