صنعت دارو همچنان در بحران

صنعت دارو همچنان در شرایط بحرانی قرار دارد و در تامین نقدینگی با مشکل رو‌‌‌به‌‌‌روست. صنعت دارو نمی‌تواند پول دارویی را که فروخته بگیرد و علت‌‌‌العلل این چالش این است که بانک‌ها همکاری مطلوبی با این صنعت مانند صنایع دیگر ندارند. در یان راستا رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت‌: این اتفاق می‌تواند برآمده از سیاست‌‌‌های انقباضی باشد که برای کنترل نقدینگی در کشور اتخاذ شده با این حال شرکت‌های دارویی و به کل شرکت‌های فعال در حوزه سلامت در تنگنا هستند، آنها نقدینگی را که باید از بیمه‌‌‌ها و خریداران کالاهای سلامت و درمان دریافت کنند به سختی می‌‌‌گیرند زیرا این خریداران و بیمه‌‌‌ها نیز با کسری نقدینگی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. به گفته محمود نجفی‌‌‌عرب سرانجام جریان این است که شرکت‌های دارویی در تولید کالا با مشکل مواجه خواهند شد و نمی‌توانند با ارزی که به آنها تخصیص داده می‌شود گشایش اعتبار کنند بنابراین در پی این اتفاقات در دارو با کمبود روبه‌‌‌رو خواهیم شد هر چند صنعت تمام تلاش خود را برای مدیریت مشکلات کرده است.