علیرضا حاجی‌زاده با اشاره به تعداد خانوارهای منتفع از نعمت گاز در آذربایجان غربی اظهار کرد: تعداد خانوارهایی که در ۱۸۵۴روستای آذربایجان غربی زندگی می‌کنند رقمی بالغ بر ۳۰۴ هزار خانوار در قالب بیش از یک میلیون نفر است و تعداد ۶۶۹ روستا در استان از نعمت گاز برخوردار هستند. وی با اشاره به میزان پایین شاخص بهره‌مندی از گاز در استان تصریح کرد: درصد بهره‌مندی روستاییان از نعمت گاز ۵۱ درصد است و از شاخص کل کشوری که رقم ۷۴درصد است در سطح پایین‌تری قرار داریم.