پیوستن ۵۸۴ واحد صنعتی در دولت سیزدهم به شبکه برق تبریز

دنیای اقتصاد-تبریز: اکبر فرج نیا گفت: ۳۰ هزار و ۲۱۲ انشعاب غیرمجاز در مناطق تحت پوشش برق تبریز شناسایی و جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه در این دولت ۶۹۹۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹۹۳۰ میلیارد ریال انجام شده است، افزود: ۵۶۶۲ پروژه مربوط به تبریز با اعتبار ۸۳۰۰ میلیارد ریال، ۶۲۹ پروژه برای آذرشهر با اعتبار ۸۱۴ میلیارد ریال و ۶۹۹ پروژه مربوط به اسکوبا ۸۱۷ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: این شرکت یک میلیون و ۱۱۶ هزار مشترک خانگی، صنعتی، کشاورزی و عمومی در سه شهرستان تبریز، آذرشهر و اسکو دارد.

فرج‌نیا با بیان اینکه چهار هزار و ۷۷۰ کیلومتر مربع مناطق تحت پوشش برق تبریز است، گفت: در دولت سیزدهم ۱۱ هزار و ۱۲۹ دستگاه غیر مجاز استخراج رمز ارز در مناطق تحت پوشش برق تبریز کشف و ضبط شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز افزود: در این مدت حدود ۲۱۳ هزار چراغ روشنایی در استان تعبیه شده است.