جرم‌انگاری ساخت و ساز غیرمجاز، مطالبه شهرداری‌ها از سران سه قوه

دنیای اقتصاد-تبریز: یعقوب هوشیار در پانزدهمین اجلاس سازندگان و طراحان در تبریز، اظهار کرد: صنعت ساختمان از سرعت رشد کمتری نسبت به سایر صنایع کشور که مجهز به تکنولوژی‌های روز هستند، برخوردار است.  

وی افزود: دغدغه مشترک مدیریت شهری و سازندگان و طراحان افزایش کیفیت صنعت ساختمان است.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت در صنعت ساخت و ساز، خاطرنشان کرد: تصمیمات هیجانی رقم زننده اتفاقات مطلوب در حوزه ساختمان نبوده و نیاز به راهبردهای دقیق وجود دارد.  

هوشیار با بیان این‌که راه تحول و نجات صنعت ساختمان، تغییر نگاه و توجه ویژه به متخصصان این حوزه است، اعلام کرد: ساختمان سازی امروز به متخصصان واگذار نشده و مداخلات زیادی در حوزه مسکن وجود دارد.

وی یادآور شد: برنامه دولت ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال است، ولی بیمه ساختمان را به شدت افزایش داده و حتی در برخی موارد دیگر نیز موانع را رفع نکرده است.

وی اضافه کرد: توفیق دولت در حوزه مسکن، منوط به سپردن این حوزه به متخصصان و اعتماد به بخش حرفه‌ای ساختمان است.  

شهردار تبریز، مهمترین آورده این همایش را مطالبه متخصصان ساختمان از دولت‌ها برای رفع موانع معرفی و تاکید کرد: شهرداری تبریز به عنوان یک‌نهاد غیردولتی در مجمع کلانشهرها استارت این مطالبه گری را زده است.

اجلاس سازندگان و طراحان تبریز با حضور مقامات کشوری، استانی، مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری به مدت دو روز در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران برگزار می‌شود.