شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

کاوشگر ماه

کاوشگر ماه

  • ماموریت جسورانه کاوشگر چینی در ماه چه بود؟

    تسنیم: چین امروز با موفقیت کاوشگر Chang'e-۶ را به فضا پرتاب کرد و مأموریتی جسورانه را برای جمع‌آوری حدود ۲ کیلوگرم نمونه از سمت دور ماه نسبت به زمین آغاز کرد. این اولین بار در تاریخ است که یک کشور تلاش می‌کند از این منطقه مرموز، نمونه جمع‌آوری کند.
۱
بیشتر