شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

انجمن داروسازان

انجمن داروسازان

  • پیش‌‌‌نویس طرح توزیع دارو از طریق پلتفرم‌‌‌ها ارائه شد

    دنیای‌اقتصاد: ماه‌‌‌هاست که پلتفرم‌‌‌های توزیع دارو در انتظار ارائه دستورالعملی دقیق برای نحوه فعالیت خود هستند و با تکرار تعلل وزارت بهداشت و انجمن داروسازان، در نهایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ماجرا ورود کرد و طرح پیشنهادی خودش را در این زمینه ارائه کرد.
  • قوانین دست و پاگیر؛ حامی واردات دشمن تولید

    دنیای‌اقتصاد: اقتصاد دانش‌بنیان یکی از حوزه‌های حیاتی کشور است که حتی به دلیل اهمیت بالای آن و ضرورت توجه به آن از سوی مقام معظم رهبری، سال گذشته به نام حمایت از دانش‌بنیان‌ها مزین شد؛ اقتصادی که شکافنده تحریم‌های اقتصادی است و می‌تواند بر کاهش وابستگی کشور به خارج از مرزهای خود اثرگذار باشد.
۱
بیشتر