شماره روزنامه ۵۸۳۸
|

آرشیو اخبار : تاریخ اقتصاد

  • حکومت تک‌نفره ناصرالدین شاه در حالی که هیچ سهمی از قدرت برای سایر نهادهای رسمی و مدنی قائل نبود به مرور ایران را تضعیف کرد.
  • پیش از 1914، تلاش‌های گری، وزیر امور خارجه بریتانیا، برای نزدیک شدن به برلین، دست‌کم به اندازه کوشش‌های قبلی سالزبری برای توافق با سن‌پترزبورگ بر سر آسیا، موفقیت‌آمیز بود. این دو نمونه به خوبی نشان می‌داد که بیشتر اختلافات جهانی را می‌توان از طریق دیپلماسی حل و برطرف کرد.
  • عکس‌:احمد آرامش به اتفاق قوام‌السلطنه
    سازمان برنامه و بودجه در ایران نهادی مدرن بود که از روز تاسیس آن همواره با مخالفت مدیران اجرایی مواجه بود.
  • وی به علت نوعی وسواس و تردید در ارضای خواست‌های بخش خصوصی از یک سو و تقاضاهای کارگران و طبقه متوسط حقوق‌بگیر از سوی دیگر، نه‌تنها از بهبود شرایط وخیم اقتصادی موجود عاجز ماند، بلکه نارضایتی عمومی نسبت به رژیم خودکامه شاه را نیز تشدید کرد.