شماره روزنامه ۴۵۸۹
|
آرشیو روزنامه شماره ۴۳۸۱ دنیای اقتصاد

اخبار گزارش ویژه - روزنامه شماره ۴۳۸۱

  • مجمع عمومی عادی سالانه بیمه پارسیان برگزار شد

    مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پارسیان صبح روز چهارشنبه ۱۳تیرماه با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان، این شرکت به‌عنوان یک شرکت بزرگ بیمه بورسی امسال نیز مجمع عمومی عادی سالانه خود را برگزار کرد و مفاد دستور جلسه ذکر شده در آگهی دعوت به مجمع را که در جراید به چاپ رسیده بود به تصویب سهامداران رساند.

بیشتر