آرشیو روزنامه شماره ۴۳۵۱ دنیای اقتصاد

اخبار گزارش ویژه - روزنامه شماره ۴۳۵۱

  • تقسیم ۶۰۰ ریال سود به ازای هر سهم «کالسیمین»

    مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کالسیمین با حضور ۶۷/ ۶۴ درصد از سهامداران شرکت برگزار شد. در این جلسه که ریاست آن بر عهده آقای علیرضا فاطمی بود، آقایان رامتین قسمتی و رضا منفرد بر این جلسه نظارت داشتند. امیررحیمی قاضی کلایه مدیرعامل شرکت کالسیمین سمت دبیر مجمع را بر عهده داشت. دستورات جلسه از سوی ریاست جلسه یکی پس از دیگری قرائت و در مورد آن رای‌گیری شد.

بیشتر