این نماینده مجلس به برخی از این عوامل اشاره کرد و توضیح داد: «حضور دلال‌ها و واسطه‌ها، بحث ارزش افزوده و هزینه آب‌و‌برق هتل‌ها از جمله مسائلی است که بر افزایش قیمت سفر در ایران تاثیر جدی گذاشته است.» او درباره هزینه آب و برق هتل‌ها و مهمانسراها گفت: «هر چقدر مصرف این اماکن بالا رود، پرداختی آنها به‌صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که در دنیا برعکس است؛ موضوع محاسبه تصاعدی هزینه‌های انرژی در مسائل تجاری است و نباید در اموری همچون هتل و مهمانسرا اتفاق بیفتد.» او تاکید کرد: «اگر به دنبال رونق گردشگری هستیم باید هزینه سفر در سبد خانوار پایین بیاید تا مشوقی برای سفر باشد، زیرا این هزینه‌ها از محل‌های دیگری جبران خواهد شد. در دنیا برای بازنشستگان یا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارت سفر داده می‌شود که دارای تخفیفاتی برای سفر است؛ البته در آن کشورها بخش خصوصی آنقدر توانمند شده که خودش این کار را انجام می‌دهد و در کشور ما نیز دولت می‌تواند گام اول را از طریق بخش خصوصی و توانمندسازی آن بردارد.»